I Seminarium o Edukacji Humanistycznej za nami…

7 listopada był szczególnym dniem dla polonistek i polonistów naszego powiatu. Uczestniczyli oni w I Seminarium o Edukacji Humanistycznej zorganizowanym przez dyrekcję  PZS nr 1.

Wśród zaproszonych gości – prelegentów znaleźli się : dyrektor OKE, Wojciech Małecki, koordynatorka egzaminu maturalnego z języka polskiego w OKE we Wrocławiu , Małgorzata Kosińska – Pułka, profesor Leszek Pułka, dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego– medioznawca z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Honorowy patronat objął Starosta
Trzebnicki – Waldemar Wysocki, który przybył na spotkanie, by razem z   Markiem  Długozimą – Burmistrzem Miasta i Gminy Trzebnica,  Cecylią Śmieszkowską – dyrektorką  Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno – Programowego w Trzebnicy, a także dyrektorami powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz  gminnych szkół podstawowych z Trzebnicy, panią Małgorzatą Kolińską – prezeską  Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy i delegacjami nauczycieli i nauczycielek  języka polskiego szkół gminnych i powiatowych oraz przedstawiciele lokalnych mediów wysłuchać wykładów popularyzujących  wiedzę humanistyczną w kontekście egzaminów zewnętrznych.

Poniższa tematyka wystąpień:

  • Wpływ egzaminów zewnętrznych na jakość edukacji humanistycznej.
  • Jak egzaminy zewnętrzne wpływają na jakość pracy szkoły?
  • Wartość edukacji medialnej i jej wpływ na podnoszenie kompetencji humanistycznych.

łączyła się z przykładowymi realizacjami uczniowskimi, które zaprezentowały audytorium polonistki, nauczycielki edukacji medialnej i wiedzy o kulturze: Kamila Możdżeń – Berbeć oraz Monika Komisarczyk wraz ze swoimi uczennicami. Prace młodzieży, takie jak: gazetka szkolna, filmy tematyczne, trailery, foniksy, glogstery, fanfiki oraz memy zyskały uznanie w oczach zebranych gości

I Seminarium o Edukacji Humanistycznej otwiera cykl spotkań dla osób zainteresowanych poprawą jakości pracy w szkołach, doskonaleniem zawodowym, wymianą doświadczeń i pomysłów metodycznych.

 

Organizatorki:

Kamila Możdżeń – Berbeć

Monika Komisarczyk

Magdalena Świderska