Warsztaty kreatywnego pisania

08.10.2017 Julia Świąder  (kl. III a LO) wraz z Michałem Kasperkiem (I b LO) uczestniczyli w warsztatach kreatywnego pisania dla młodzieży i dorosłych w Muzeum Pana Tadeusza, które odbywały się w ramach wystawy czasowej „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza”. Prowadził je pisarz, pan Daniel Odija.

Przyszło 11 zakwalifikowanych osób. Warsztaty rozpoczęły się o godzinie 9:45, a zakończyły o 15:30. Przez ten czas pan Odija podzielił się z nami swoim szesnastoletnim doświadczeniem pisarskim, opowiedział, jakimi twórcami literackimi się inspirował, jakie są jego techniki pisarskie oraz jakie były jego wzloty i upadki w tej dziedzinie. Pokrótce omawiał prace każdego z uczestników. Wyróżniał ciekawe fragmenty oraz te, które wymagały poprawy.

Na miejscu pisaliśmy krótkie wierszyki haiku oraz scenki rodzajowe, które później odczytywaliśmy na forum.

Pisarz wręczył nam wiele skserowanych fragmentów książek oraz wierszy, na których pracowaliśmy. Jednym z naszych zadań było wyróżnienie w tekście Tadeusza Różewicza zdań powiązanych ze zmysłami słuchu, węchu, wzroku, smaku i dotyku.

Dzięki uwagom pana Daniela Odiji poznaliśmy wiele ciekawych wskazówek pisarskich, które dotyczyły przede wszystkim regularności w pisaniu.

Warsztaty wzbogaciły nas o doświadczenie, które z pewnością wykorzystamy, tworząc własne teksty.

Julia Świąder