Uczniowie liceum w projekcie unijnym „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie”

Od stycznia do czerwca bieżącego roku jako uczniowie pierwszych i drugich  klas liceum mieliśmy szansę brać udział w zajęciach matematycznych w ramach projektu unijnego „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie”. Każdy z nas otrzymał komplet książek, z których korzystaliśmy podczas zajęć. Do dyspozycji otrzymaliśmy laptopy,  pozwalające na wykorzystanie naszych umiejętności w praktyce poprzez program Geogebra. W poszerzaniu wiedzy pomagała nam również tablica multimedialna pomocna przy przedstawianiu wykresów funkcji. Uczestnictwo na zajęciach dodatkowych wiązało się z szansą wyjazdu na wykłady na Politechnikę Wrocławską, które poprowadził dr inż. Janusz Bożym. Wykładowca przedstawił matematykę z zupełnie innej strony, pokazując nam, że nie jest ona związana jedynie z liczbami, lecz także ma praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. Dzięki zajęciom mieliśmy szansę rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje matematyczne. Sam projekt dla nas cennym doświadczeniem, co z pewnością zaprocentuje na czekającym nas w przyszłości egzaminie dojrzałości.

Natasza Pyszel

Weronika Obała