Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Dnia 24 IV 2017 r. odbyły się w naszej bibliotece obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. W ramach tego święta, wraz z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Trzebicy, przygotowaliśmy wystawę nowości wydawniczych mającą na celu propagowanie czytelnictwa.

Odbyły się również konkursy czytelnicze:

  • Frazeologiczny zawrót głowy;
  • na piękne czytanie.

Konkursom towarzyszyły prezentacje multimedialne poświęcone historii książki i bibliotek.

W obchodach uczestniczyły klasy: II c G, II d G, III d G oraz II a LO.

Głównymi organizatorkami były uczennice kl. II a LO: Julia Rogala, Marcelina Gabrych i Julia Nolbert. Wspierały je uczennice gimnazjum: Dominika Banaś i Natalia Soroczyńska z II a G oraz Aleksandra Osik i Katarzyna Wersta z II b G.