Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy uczniów z naszej szkoły do udziału w:
XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta”.
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku do 21 lat
i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
– I kategoria – do 16 lat,
– II kategoria – od 17 do 21 lat.
Założeniem konkursu jest aby prezentowane prace związane były z tematem przyrody i pejzażu regionu, z którego pochodzi autor zdjęć.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2017 r.
na adres:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86
z dopiskiem : „Konkurs Fotograficzny im. J. Bułhaka”
Więcej informacji na: www.palacmlodziezy.lodz.pl – w zakładce konkursy.

    Chętni proszeni o zgłoszenie się do nauczyciela
zajęć technicznych – Alicji Duliby.