Drzwi otwarte na uczelnich

9-10.03 – Wydział Elektroniki – Politechnika Wrocławska

10.03 –     Wydział Architektury

16-17.03 – Uniwersytet Przyrodniczy

26.03  – Wydział Prawa Ekonomi i Administracji -Uniwersytet Wrocławski

30.03 – Dziewczyny na Politechniki

w dniach 09-10 marca 2017 Politechnika Wrocławska organizuje Dni Otwarte.
> Wydział Elektroniki aktywnie włączył się w organizację tego wydarzenia chcąc promować prowadzone
> na nim kierunki. Prezentacja Wydziału zawiera przedstawienie sylwetek absolwentów,
> informacje o dostępnych kierunkach i możliwościach indywidualnego rozwoju studenta,
> zwiedzania laboratoriów związanych z dydaktyką. Naszą ofertę wzbogaciliśmy o możliwość
> wysłuchania wykładu „Film i fotografia cyfrowa” – historia – rysunki naskalne,
> fotografia cyfrowa, współczesne standardy wideo UHD/4K.
> Poniżej link do harmonogramu Dni Otwartych na Wydziale Elektroniki:
http://www.weka.pwr.wroc.pl/files/prv/id4/attach/dni_otw_plan.pdf

W dniu 10.03 o godz.13 zaprasza Wydział Architektury. Program:

13 – prezentacja dot. studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka

13.15 – Prezentacja dot. studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna

13.30 – Egzamin z rysunku i kursy rysunkowe organizowane na Wydziale Architektury

13.45 – Życie studenckiei koło naukowe na Wydz. Architektury

14.00 – Informacje dotyczące wsparcia socjalnego i naukowego

14.30 – Wycieczka po kampusie

DRZWI OTWARTE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2017

26.03.2017 r. godz. 11:00
 Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 ul. Uniwersytecka 7-10

Proszę o zgłoszenia

B.Łukaniec