Trzy grupy projektowe na Politechnice Wrocławskiej.

Dnia 14 grudnia 2016 r. w ramach projektu realizowanego przez naszą szkołę „Równamy szanse, kształcąc nowocześnie” trzy grupy projektowe – zajęcia rozszerzone z fizyki pod opieką p. Małgorzaty Jeżewskiej wyjechały na Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach laboratoryjnych, które odbywały się w pracowniach mechaniki i statyki cieczy. Przeprowadziliśmy doświadczenie, którego celem było wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy. Zajęcia były bardzo interesujące i podniosły nasze umiejętności dotyczące prawidłowego przeprowadzania doświadczenia a następnie analizy i interpretacji otrzymanych wyników. Klaudia Winiarska kl. III b