Bal u Kopciuszka

Uczniowie szkół z Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno -Wychowawczych oraz Powiatowego Gimnazjum Sportowo – Językowego w Trzebnicy zaprosili mieszkańców Powiatu na bal u Kopciuszka otoczony magiczną aurą nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Był to finał projektu międzyszkolnego w formie widowiska teatralnego, który odbył się 1 grudnia o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. Młodzi aktorzy z obu szkół przedstawili nam historię Kopciuszka, przeplatając ją śpiewem, przy akompaniamencie fortepianowym pani Doroty Tabor i tańcem. Chór pod dyrekcją Renaty Andruszków wprowadził widzów w świąteczny nastrój śpiewając kolędy i pastorałki. Nad całością czuwali Paweł Taźbirek,
Marta Lasota-Łysoń, Lucyna Lasota i  Anna Balicka.  Ze sceny popłynęły podziękowania  dla wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji przedstawienia.

Dziękujemy panu Markowi Długozimie – Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebnica,
za kolejną szansę zaprezentowania naszych dzieci i młodzież w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu, zapraszając przybyłych gości do zabawy. Jest to szczególne dla nas miejsce, w którym zawsze możemy liczyć na życzliwość pracowników a nasi podopieczni czują się
w nim bezpiecznie i komfortowo.

Projektom, których owoc prezentujemy raz w roku szerokiej publiczności
w formie spektaklu teatralnego, przyświeca idea promocji uczniów o różnorodnych talentach, działanie na rzecz  integracji, zapobieganiu społecznemu wykluczeniu oraz stygmatyzacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Widowisko teatralne tworzone we współpracy dwóch szkół, wysiłek i zaangażowanie włożone w osiągnięcie zamierzonego celu oraz nieopisana radość uczestników z końcowego rezultatu przedsięwzięcia, zbliża do siebie i łączy tworząc magiczną więź, równie mocną
jak więzy krwi. Uczy cierpliwości, pokonywania trudności związanych z nauką tekstu, ruchu, pozwala również wyrażać siebie. Każdemu z aktorów daje także poczucie odpowiedzialności za pracę całego zespołu. W tym roku prezentowaliśmy Państwu połączone siły blisko osiemdziesięciu osób i jesteśmy szczęśliwi, że liczba uczestników projektów nadal wzrasta. Nie rozstają się z nami też absolwenci Liceum Ogólnokształcącego: Marta Łuczkowska, Małgorzata Adamczyk, Adam Rokosz oraz Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego: Miłosz Łapiński oraz Jakub Pęczkowski, którym serdecznie dziękujemy.

Pełna realizacja każdego spektaklu trwa kilka miesięcy, odbywa się etapami: począwszy od poznawania przez aktorów scenariusza, stworzenia scenografii, opracowywania ruchu scenicznego, aż po próby dźwiękowe i kostiumowe. W tym momencie niezbędna jest pomoc i praca zgranego zespołu ludzi o różnorodnych talentach i wielkich sercach. Dziękujemy Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 Danucie Szuber oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych Mieczysławie Gruba za znaczący wkład w organizację spektaklu.  Pracownicy Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno – Wychowawczych: Lila Zajączkowska, Agnieszka Urbanowicz, Magdalena Wilamowska, Elżbieta Zarzeczna, Rafał Gajski,
Agata Reguła – Szczepaniak, Bogumiła Kubacka, Franciszek Chrobok, Krzysztof Zięba aktywnie wspierali proces przygotowania przedstawienia. Justyna Łukasiewicz opracowała choreografię oraz uczyła tańca. Już tradycyjnie pracownicy GCKiS w Trzebnicy, Leszek Borsuk, Wojciech Łamasz oraz Paweł Kwaśnik wspomagali nas, stosując nowoczesną technologię, by przedstawienie miało profesjonalna oprawę, natomiast w dniu występu Agnieszka Książkiewicz, Beata Mąka, Karolina Husar, Małgorzata Żelasko, Dariusz Just otoczyli opieką uczniów biorących udział w spektaklu. Dziękujemy również paniom, które uszyły tak piękne suknie:   Ewie Stoleckiej i Jadwidze Pytlik oraz rodzicom uczniów: Beacie Maczudze i Sławomirowi Roszakowi oraz tym, którzy wspierają nasze działania, utwierdzając nas o słuszności i potrzebie takich przedsięwzięć.

Rezultaty tej żmudnej, a jednocześnie fascynującej pracy są zdumiewające. Z roku na rok stają się coraz bardziej efektowne. Odpowiedzialność, dyscyplina, uprzejmość, obowiązkowość, poczucie własnej wartości czy umiejętność partnerskiego współdziałania
w grupie, które nabywane są podczas przygotowywania przedstawień, aktorzy przenoszą
w swoje codzienne życie. Cechy te są podstawowym efektem pracy wynikającej bezpośrednio z tworzenia spektakli. Dziękujemy wszystkim wspaniałym chórzystom, aktorom i tancerzom: Karolinie Herce, Katarzynie Bartosik, Wiktorii Downar – Zapolskiej, Julii Jarczewskiej, Klaudii Kowalskiej, Magdalenie Góral, Zuzannie Kozickiej, Aleksandrze Maczudze, Małgorzacie Adamczyk, Piotrowi Góreckiemu, Bartłomiejowi Cibie, Krzysztofowi Roszakowi, Bartoszowi Lorkowi, Bartłomiejowi Oświęcimskiemu, Aleksemu Cieślakowi, Mateuszowi Balickiemu, Kacprowi Czarneckiemu, Michałowi Cepielowi, Kacprowi Kwoczowi, Gracjanowi Dufratowi, Rafałowi Frankowskiemu, Natalii Hariasz, Jankowi Kendrze, Natalii Jaskóle oraz Karolinie Kurzątkowskiej.

Wciąż mamy mnóstwo nowych pomysłów i chęci do działania,
które czerpiemy  z niesamowitej energii naszych dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję,
że współpraca z naszymi przyjaciółmi będzie kontynuowana również w przyszłości.

Marta Lasota – Łysoń

Lucyna Lasota