Tydzień Kultury Zdrowotnej

W związku z Tygodniem Kultury Zdrowotnej rozpoczętym w naszej szkole w poniedziałek –24 października 2016r. zaplanowano szereg różnorodnych działań, których celem jest podnoszenie wśród uczniów świadomości odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, tak ważnych w kształtowaniu prawidłowych wzorców na przyszłość.

Zaplanowane działania obejmują szereg zajęć przygotowanych zarówno przez uczniów gimnazjum i liceum, jak również spotkań z lekarzem, dietetyczką, czy położną. Na uwagę zasługują zajęcia prowadzone przez uczniów kl. II c liceum o profilu biologiczno-chemicznym, którzy wcześniej przygotowani przez p. Annę Banaś z zasad udzielania pierwszej pomocy, mogli zdobytą wiedzę przekazać w czasie praktycznych zajęć swoim młodszym kolegom z klas gimnazjalnych.

W dniu dzisiejszym dziewczęta z klas II i III gimnazjum wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielką firmy Johnson &Johnson, w czasie którego podjęty został temat poświęcony higienie okresu dojrzewania.

Na uwagę zasługują także pomysły uczniów z poszczególnych klas, którzy w różnorodny sposób przygotowali działania, np. uczennice klasy IIIC gimnazjum rozdając uczniom jabłka, promowały zdrową, bogatą w owoce i warzywa dietę.

Kilku uczniów w formie plastycznej zasygnalizowało działania Tygodnia Kultury Zdrowotnej, dziewczęta z klasy IIc liceum przygotowały ciekawą prezentację poświęconą problematyce dawstwa szpiku kostnego, do zapoznania z którą serdecznie wszystkich zapraszamy.

Problematyka zdrowia, jako bezcennej wartości będzie tematem różnorodnych zajęć zaplanowanych w najbliższym tygodniu.

 

Koordynator TKZ – Elżbieta Jednoróg

szpik