Jaki wybrać styl życia?

W dniach 17-21 października zorganizowany został w naszej szkole Tydzień Edukacji Zdrowotnej, w ramach którego uczniowie klasy Ia liceum, zainspirowani przez P. pedagog, Elżbietę Jednoróg, przygotowali ankietę dotyczącą stylu życia młodzieży. Miała ona na celu zbadanie, w jakim stopniu uczniowie dbają o swoje zdrowie.

Okazało się, żewiększość ankietowanych stara się prowadzić zdrowy tryb życia. Jednak nie wszystkie wyniki były tak zadowalające, niektórzy uczniowie nie przywiązują najmniejszej wagi do swojego zdrowia. Otrzymali oni wskazówki, w jaki sposób mogą to zmienić. Ankieta ta uświadomiła młodzieży, jak nawyki i codzienne czynności wpływają na kondycję fizyczną i nasze zdrowie.
Jagoda Gajęcka, kl. Ia