Zakończenie roku szkolnego 2015/16

Uczniowie nagrodzeni w gimnazjum i liceum, przyznane im tytuły i stypendia, pożegnanie ks. Wojciecha Czarnoty i p. Andrzeja Stęplowskiego:                                     Gimnazjum

 1. Tytuł PRIMUS INTER PARES i Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy przyznano JAROMIROWI BĄCZKIEWICZOWI 3B + STYPENDIUM SAPLO
 1. Tytuł UCZEŃ ROKU przyznano WOJCIECHOWI JANIKOWI 2Dg + Stypendium Starosty Powiatu Trzebnickiego
 2. NAGRODĘ TRZECH przyznano MAGDALENIE  GÓRAL 2A +  STYPENDIUM NAUKOWE SAPLO
 1. Tytuł Sportowca Roku otrzymał  KORNEL KRZAK  2B
 1. Za WZOROWĄ 100% FREKWENCJĘ nagrodę otrzymały:

Justyna Krzemień 2A

Marcin Borecki 1A

Karolina Tarnawska 3C

Weronika Włodarczyk 3C

JAROMIROWI BĄCZKIEWICZOWI  3B – Statuetka  „Super Omnibus”  za sukcesy w konkursach oraz uzyskanie 100% punktów  na Egzaminie Gimnazjalnym  z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

                       Liceum

 1. Tytuł UCZEŃ ROKU 2015/16JULIA  Marschollek 1c   + Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 1. NAGRODĘ TRZECH przyznano MARTYNIE ZAKROCKIEJ 2c
 1. Tytuł SPORTOWIEC ROKU 2015/16 MAJA HOWIS  1b
 2. Za wzorową 100% FREKWENCJĘ  nagrody otrzymały

JUSTYNA WARZOCHA 1c

– JOANNA GARLIŃSKA   1c

 1. Stypendium MENWERONIKA OKUNIEWICZ 2b
 2. Stypendium Starosty Powiatu Trzebnickiego – WERONIKA MIELNIK 1c
 3. STYPENDIUM NAUKOWE SAPLO: JUSTYNA WARZOCHA 1c