Uczniowie klas trzecich LO zakończyli naukę

29.04. 2016 to data, która dla uczniów klas trzecich oznacza koniec nauki w Liceum Ogólnokształcącym, ale również rozpoczyna nowy etap w ich edukacji. Na uroczystości zakończenia nauki klas trzecich obecni byli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Trzebnickiego, Waldemar Wysocki, Prezes SAPLO, Małgorzata Kolińska, Dyrektor LO, Danuta Szuber, Wice-Dyrektorki, Anna Grzegorczyk i Elżbieta Wróblewska oraz Rodzice uczniów.
Pani Dyrektor podsumowała trzyletnią pracę uczniów, omówiła uzyskane przez nich wyniki w nauce, sporcie, działalności woluntarystycznej i artystycznej i przedstawiła laureatów statutowych nagród oraz uczniów wyróżnionych nagrodami i dyplomami .

Tytuł PRIMUS INTER PARES oraz stypendium SAPLO otrzymała uczennica kl. IIId Martyna Majda

NAGRODĘ TRZECH zdobyła uczennica kl. IIIc Linda Nooitgedagt

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody otrzymały:

Martyna Majda

Joanna Hecińska

Linda Nooitgedagt

Alicja Mrozińska

Magdalena Bochenek

Klaudia Paszkot

Natalia Góral

Kasjana Kowalska

Paulina Durbajło

Agnieszka Woźniak

Za godne reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych dyplomy i nagrody otrzymali:

Maciej Ciosek

Filip Zawada

Bartosz Przybylski.

Gratulacje i życzenia Absolwentom złożyli oficjalni goście, a wszyscy absolwenci zaśpiewali „Hymn absolwenta” trzebnickiego LO oraz złożyli przyrzeczenie.

Na zakończenie uroczystości uczniowie kl. Ib przygotowali niespodziankę, nagradzając  swoich starszych kolegów w zabawnych kategoriach. Uczniowie klas trzecich natomiast pożegnali się krótkimi programami artystycznymi.

 

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów na egzaminie maturalnym.