I już po egzaminach!

W Powiatowym Gimnazjum Sportowo-Językowym w Trzebnicy zdawało egzamin 86 uczniów klas III. Wśród nich Jaromir Bączkiewicz zwolniony był z przedmiotów przyrodniczych i matematyki jako LAUREAT Dolnośląskiego Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” z chemii, geografii i matematyki.

Jeden z uczniów z powodu choroby będzie zdawał egzamin z języka angielskiego w dodatkowym terminie.

Większość zdających uważa egzamin za łatwy, najtrudniejszy jednak okazał się język angielski na poziomie rozszerzonym.

Czekamy na (świetne!) wyniki do 17 czerwca 2016r