Konferencja

W czwartek 28 stycznia 2016 r. w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy odbyła się konferencja, w czasie której omówione zostały zasady postępowania w sytuacjach wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Organizatorami konferencji były Komenda Wojewódzka i Komenda Powiatowa Policji, a prowadzącymi konferencję byli sierżant sztabowy Daria Szydłowska oraz aspirant Przemysław Łagowski.
 W konferencji udział wzięli dyrektorzy oraz nauczyciele szkół powiatu trzebnickiego odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów w szkołach.
Uczestnicy konferencji