Ustny egzamin z polskiego

Nie od dziś wiadomo, że praktyka czyni mistrza, dlatego w pierwszy dzień ferii (1 lutego 2016 r.), w ramach współpracy między szkołami ponadgimnazjalnymi w Trzebnicy, odbyła się próbna matura z języka polskiego. Przystąpiło do niej 12 chętnych tegorocznych maturzystów, którzy sprawdzili się w sytuacji stresowej, poznali zasady przebiegu egzaminu oraz uświadomili sobie stan wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury. Zadaniem uczniów było stworzenie krótkiej wypowiedzi monologowej na określony temat inspirowanej tekstem literackim, popularnonaukowym lub ikonicznym. Celem spotkania było nie tylko sprawdzenie wiedzy merytorycznej młodzieży, ale również ćwiczenie umiejętności zabierania głosu publicznie i panowania nad emocjami. Inicjatorkami przedsięwzięcia były polonistki: Angelika Świątnicka (z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1) i Julita Padewska (z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2).