Rada Rodziców

Rada Rodziców – rok szkolny 2021/2022

adres mailowy: rada.rodzicow@lotrzebnica.pl

Przewodnicząca – Monika Wichłacz

Wiceprzewodniczący – Łukasz Dumas

Skarbniczka – Sylwia Krzyżak

Sekretarka RR – Agnieszka Skrzypek

Wpłaty na  RR prosimy kierować na konto: 14 9591 0004 2001 0000 0185 0001.

Przelew prosimy opisać wg wzoru: Nazwisko_klasa_RR

Dziękujemy!

Sprawozdania finansowe: