Dyrekcja

dyrektor – Kamila Możdżeń – Berbeć

wicedyrektorka – Monika Komisarczyk

wicedyrektorka – Joanna Majchrzak