Doradca zawodowy

Oferta:
– badania testowe zdolności i predyspozycji zawodowych
– pomoc w wyborze szkoły odpowiedniej do predyspozycji  i zainteresowań
– nauka umiejętności niezbędnych do prawidłowego przebiegu kariery zawodowej
Zapraszam:
poniedziałek             godz. 8.00 – 11.00
środa               godz. 10.00 – 13.00

Bogumiła Łukaniec

„Rób to, co kochasz a będziesz kochał to, co robisz”.
Nie warto poświęcać czasu na spełnianie cudzych oczekiwań.
Jeśli Ty nie będziesz sobą, to kto będzie Tobą?”

Jak podjąć tę właściwą decyzję? Jak osiągnąć w życiu sukces, zrobić karierę zawodową?

Warto więc nie tylko „trenować” umysł ucząc się wszystkich przedmiotów, ale i rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać wiedzę o zawodach i porównywać swoje predyspozycje z wymaganiami w poszczególnych branżach.

Dobrze jest w oparciu o znajomość siebie: jaką mam osobowość, zainteresowania, predyspozycje, najpierw wybrać zawód, a potem dopasować właściwą ścieżkę edukacyjną. W ten sposób powstaje wewnętrzna motywacja do uczenia się.

„Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” ( W.Szymborska). Ale o sobie, można też dowiedzieć się od innych jeżeli na tym nam zależy. Zadawane pytania, rozmowa, pomagają obiektywniej przyjrzeć się sobie samemu i tym samym lepiej zaplanować swoje życie.

Projekt dla klas I liceum ” Od aktora do autora” w ramach projektu ” Równamy szanse kształcąc nowocześnie”

Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia!
Szkoła ma dużo uczyć, jeszcze więcej wychowywać, a najwięcej – przygotować do życia i kariery zawodowej.
Co to znaczy być przygotowanym?
Uczeń powinien odpowiedzieć sobie na trzy pytania:
1/ Gdzie chcę pracować? W jakim segmencie rynku, w jakich relacjach zawodowych?
2/ Co mogę sprawnie robić? Jaki mam charakter zawodowy?

3/ Czy jestem gotowy do podjęcia samodzielnej decyzji o dalszym etapie mojej kariery: studia, praca zawodowa, dokształcanie się?

W związku z tym począwszy od I klasy szkoły średniej technicznej uczeń nie tylko zdobywa wiedzę i umiejętności zawodowe, ale poznaje siebie w relacji do wymagań zawodu, czyli orientuje się w posiadanych kompetencjach zawodowych.
Samowiedza podnosi szanse zdobycia pracy.
Pracodawcy wymagają od osób, które starają się o pracę umiejętności autoprezentacji opartej na znajomości swoich mocnych stron.
Pomoc w poznaniu siebie i  planowaniu własnej kariery to zadanie doradcy zawodowego.
W planie pracy szkoły są przewidziane badania kompetencji zawodowych. Badania są wykonywane w Internecie, a uczeń uzyskuje tą drogą Informację Zawodową, to jest opis swoich predyspozycji zawodowych. W razie konieczności, jeśli pojawiają się problemy w nauce, jest to podstawa do pogłębionej rozmowy z doradcą zawodowym.

Również rodzice mogą zapoznać się z wynikami diagnozy, gdyż nie są to dane „osobiste”, ale ocena zdolności/kompetencji zawodowych.

Prowadzone w naszej szkole poradnictwo zawodowe oparte jest na najnowocześniejszych na świecie koncepcjach

doradztwa

kariery zawodowej. Są one skupione nie tylko na diagnozie, ale na umiejętności projektowania własnego życia zawodowego. Dzięki zastosowania jasnego języka komunikacji, uzyskane informacje mogą być spożytkowane nie tylko przez uczniów i doradców, ale też  są zrozumiałe przez nauczycieli przedmiotowych oraz rodziców.

Zapraszamy do współpracy.
dr henryk Jarosiewicz – Uniwersytet Wrocławski
Bogumiła Łukaniec – doradca kariery w PZS nr 1