Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im II Armii Wojska Polskiego  w Trzebnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.lotrzebnica.pl. Pełna treść deklaracji do pobrania.