Sztuka XX wieku

Dlaczego warto jej doświadczać w bezpośrednim kontakcie, dowiedziała się grupa młodzieży z klasy 3ag i 3dg podczas wycieczki do Pawilonu Czterech Kopuł i Hali Stulecia podczas dzisiejszych lekcji poświęconych twórczości Magdaleny Abakanowicz Maksa Berga. Wycieczkę zorganizowały polonistka Monika Komisarczyk i germanistka Małgorzata Szypulska. Poniżej zdjęcia oraz relacja Ewy Kani.

Czytaj dalej „Sztuka XX wieku”

Ubezpieczenie

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego … Czytaj dalej Ubezpieczenie