Czas na INKTOBER

W październiku nasza szkoła bierze udział w wyzwaniu artystycznym – INKTOBERZE. Polega ono na wykonywaniu rysunków na zadane hasłowe tematy, codziennie po jednym, przede wszystkim cienkopisem lub tuszem, ale też innymi technikami. Oczywiście nie każdy biorący udział musi rysować codziennie, ale jako szkoła chcielibyśmy opublikować przynajmniej jeden rysunek dziennie. Wyzwanie koordynują p. Danuta Domino i p. Joanna Plichta. Jeżeli zdecydujecie się wziąć udział, rysując choćby jeden rysunek, wysyłajcie skany/ zdjęcia rysunków do opublikowania na szkolnym Facebooku i Instagramie do p. Joanny Plichty (joanna.plichta@lotrzebnica.pl), a gotowe rysunki zanoście do p. Danuty Domino, żeby mogły zostać wystawione w bibliotece szkolnej. Wrócą do Was po zakończeniu wyzwania. Na Wasze życzenie możemy też opublikować lub wystawić pracę anonimowo. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!!! W bibliotece będzie kącik z podstawowymi przyborami plastycznymi, gdyby ktoś chciał stworzyć swoją pracę podczas zastępstwa.

Joanna Plichta