Informacje dla rodziców uczennic i uczniów z Ukrainy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki znajdują się informacje dotyczące możliwości przyjęcia do szkoły dzieci i młodzieży z Ukrainy. Znajduje się tam materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawierający informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły: „Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym”. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy