Jak to napisać? Gdzie znaleźć rzetelną informację?

Ferie to czas odpoczynku, który można połączyć z twórczą pracą przynoszącą intelektualną satysfakcję – twierdzą uczennice z klasy 3ag o profilu humanistyczno-medialnym. Dlatego uczestniczą w konsultacjach maturalnych oraz zajęciach w ramach projektu „Edukacja przyszłości w Powiecie Trzebnickim”. Opiekunka: polonistka Monika Komisarczyk.

Monika Komisarczyk: Chętne osoby mogły w pierwszym tygodniu ferii wziąć udział w spotkaniach, podczas których doskonaliły kompetencje analityczno-interpretacyjne na poziomie rozszerzonym. Uczennice kształciły również umiejętności z zakresu TiK i aktywnie spędzały feryjne przedpołudnia w szkole lub – jeśli znajdowały się akurat na kwarantannie – łączyły się ze mną z domów. Usiłowałam pogodzić różnorodne potrzeby wynikające z bieżącej sytuacji pandemicznej, dzielić się wiedzą oraz umożliwić młodzieży rozwijanie literackich i medialnych umiejętności.