Spotkania z rodzicami

18 listopada/czwartek/ o godz. 17.00 odbędą się spotkania z rodzicami oraz konsultacje.

Zebrania w klasach: 1b (wych. – p. Edyta Boksa), 3ag (wych. – p. Małgorzata Szypulska), 3dg (wych. – p. Marcin Leszczyński) odbędą się w innym, ustalonym przez wychowawczynie/wychowawcę terminie.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w innym terminie (informację zamieścimy po ustaleniu terminu przez Przewodniczącą RR).