Spotkania z rodzicami/opiekunami

Szanowni Państwo,
podajemy terminy spotkań rodziców/opiekunów z wychowawczyniami i wychowawcami:

6 września /poniedziałek/ 2021r.

godz. 16.30 – rodzice/opiekunowie uczniów i uczennic klas pierwszych i drugich (z wyjątkiem klasy 1c przyrodniczo-medycznej)

godz. 17.30 – rodzice/opiekunowie uczniów i uczennic wszystkich klas trzecich

godz. 18.30 – zebranie Rady Rodziców

7 września /wtorek/

godz. 16.30 – rodzice/opiekunowie uczniów i uczennic klasy 1c