Rekrutacja – II nabórMamy wolne miejsca w klasach: humanistyczno – medialnej, politechnicznej, przyrodniczo – medycznej, dwujęzycznej.
Ważne terminy :


3-5.08 – przynieś nowy wniosek, a jeśli nie rekrutowalaś/-eś się do nas wcześniej, przynieś również kopie świadectwa i zaświadczenia;

(UWAGA! 6.08 godz. 12.00 – test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej 1d)


12.08 – wyniki testu kompetencji językowych;
16.08 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
17-20.08 – jeśli jesteś zakwalifikowana/-y, przynieś oryginały świadectwa i zaświadczenia;
23.08 – ogłoszenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych