Przepis na demokrację – gra edukacyjna

Jak powinno funkcjonować demokratyczne państwo? Dzisiaj zastanawiała się młodzież z klasy 2ag podczas innowacyjnej gry edukacyjnej Fundacji Edukacja dla Demokracji. Dziewczyny i chłopcy, pracując w zespołach, dyskutowali nad cechami prawidłowo funkcjonującego państwa, omawiali jego zasady, utrwalali wiedzę o niezbędnych elementach demokracji, poznawali swoje poglądy i uczyli się je bronić. Grę można wypożyczyć u polonistki, Moniki Komisarczyk.