Szkoła Humanitarna na finiszu

Młodzież z klasy 2ag, uczestnicząca w rocznym projekcie Szkoły Humanitarnej PAH, przygotowuje kampanię informacyjną połączoną z grywalizacją w szkolnej przestrzeni. Do zapoznania się z informacjami dotyczącymi globalnych współzależności, w tym związanych ze zmianami klimatycznymi, wolonturystyką, gospodarką wodną i sprawiedliwym handlem zapraszamy już od dzisiaj. Wspólną zabawę edukacyjną zaplanowano 1 i 2 czerwca. Karty pracy do pobrania u p. Moniki Komisarczyk. Grywalizację moderuje młodzież klasy 2ag. Serdecznie zachęcamy do zabawy i refleksji nad globalnymi współzależnościami!

Koordynatorki projektu: Monika Komisarczyk, Małgorzata Szypulska