Zakończenie roku szkolnego maturzystów

30 kwietnia 2021 roku.

W związku z zakończeniem roku szkolnego – w imieniu Zarządu SAPLO – uczniom klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, gratuluję wyników w nauce, wyróżnień i nagród przyznanych przez Radę Pedagogiczną szkoły.

Szczególnie gratuluję Michałowi Wołczańskiemu osiągniętych rezultatów w nauce, i uzyskania tytułu Primus Inter Pares.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy przyznał laureatowi Primus Inter Pares, Michałowi Wołczańskiemu, okolicznościowy medal SAPLO i Stypendium Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy, wieloletniego dyrektora szkołyWładysława Zięby.

Czas pandemii nie był okresem łatwym do przebrniecia przez meandry wiedzy. Mam nadzieję i życzę, aby wysiłek włożony przez Was i Waszych nauczycieli w edukację, dał zamierzone efekty i ułatwił dostanie się do wybranych uczelni.

Dziękuję za udział w szeroko pojętej działalności pozalekcyjnej, zwłaszcza tej związanej ze Stowarzyszeniem.

Kończąc naukę w LO stajecie się naszymi młodszymi koleżankami i kolegami. Mam nadzieję, że nie zapomnicie o macierzystej szkole średniej i wkrótce zapiszecie się do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy, aby wspierać szkołę i uczęszczających do niej uczniów.

Życzę powodzenia i sukcesów w dorosłym życiu. Liczę na wspólne spotkania w gronie absolwentów.

W imieniu Zarządu SAPLO

Prezes Małgorzata Kolińska

/absolwentka LO w Trzebnicy/