Zmiany klimatu i ich konsekwencje

stały się tematem rozmowy młodzieży z 2ag podczas kolejnych zajęć rówieśniczych w projekcie Szkoły Humanitarnej. Ania Dziczek, Dorota Krzciuk i Tymek Płatacz moderowali dzisiaj pracę w grupach oraz rozmowę na forum na podstawie scenariusza PAH.

Dziewczyny i chłopcy poddali analizie informacje o emisji gazów cieplarnianych, skutkach ocieplania się klimatu i sposobach radzenia sobie z jego przejawami. Nacisk położono na znalezienie współzależności pomiędzy różnymi rejonami świata, np. Europą i Azją. Młodzież podawała również własne przykłady świadomych zachowań konsumenckich i proekologicznych.

Opiekunki projektu: Monika Komisarczyk, Małgorzata Szypulska