Nasze plany

Młodzi w Akcji+ – spotkanie 31. 03.2021r.

Trener : Michał Tragarz

„Młodzi w Akcji +” – projekt przeprowadzany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej

Opis projektu : Celem naszego projektu jest stworzenie przyjemnego środowiska dla młodzieży, w ich najbliższym otoczeniu. Naszym działaniem chcielibyśmy sprawić, aby młode osoby miały możliwość ciągłego rozwoju i rozrywki na terenie Powiatu Trzebnickiego. W celu zdobycia informacji, wraz z zespołem projektowym zdecydowaliśmy się na użycie Ankiety Google. Dzięki niej, mieliśmy możliwość poznać zapotrzebowania młodych ludzi, nie tylko z naszej miejscowości.Nasza ankieta została przekierowana do większości szkół w Powiecie Trzebnickim, a grupą docelową stały się osoby mające 13-17lat.

Na postawie analiz 492 odpowiedzi z całego powiatu, największe zapotrzebowanie osiąga strefa rozrywkowa.Najczęściej powtarzały się odpowiedzi związane z miejscem na spędzanie czasu wolnego, ze znajomymi – na świeżym powietrzu. W związku z powyższym, wraz z zespołem projektowym wpadliśmy na pomysł zagospodarowania Gminy Trzebnica, Gminy Żmigród, Gminy Prusice oraz Gminy Wiszni Małej w altanki.

Za pośrednictwem Błażeja – Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego, zostanie zorganizowane spotkanie z Koordynatorem Młodzieżowej Rady Powiatu, na którym omówimy szczegóły realizacji projektu.

Anna Sychla, Natalia Prętkowska, Błażej Mielnik