Jak pięknie się różnić? Warsztaty muzealne na lekcjach języka polskiego.

Co nas różni, co nas łączy? Czy potrafimy zaakceptować to, że ktoś ma inną postawę, inne poglądy niż my? Te sprawy są szczególnie ważne teraz, gdy bardzo różnie reagujemy na wyzwania nowej społecznej rzeczywistości związanej z zagrożeniami pandemii.

Problematyka ta została podjęta podczas warsztatów on-line prowadzonych 26.03.2021 r. przez edukatorkę z warszawskiego muzeum POLIN. Biorąca udział w zajęciach klasa 1d miała możliwość zapoznania się z pojęciami: koło tożsamości, tożsamość pierwotna, tożsamość wtórna. Uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: czym jest dyskryminacja? jak się zachowywać, żeby temu przeciwdziałać? co można robić, żeby nie dyskryminować? Uczestnicy obejrzeli także krótki film dotyczący omawianych zagadnień.

Dziękuję uczniom za aktywny udział w warsztatach! Dorota Matusiak