Młodzi w akcji+

17 marca 2021 roku, w godzinach lekcyjnych, jako zespół projektowy uczestniczyliśmy w warsztacie szkoleniowym, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ramach realizowania projektu „Młodzi w Akcji+” omawialiśmy zarys projektu, grupę docelową oraz narzędzia do wykonywania diagnoz, które
przetestujemy w praktyce.

Ania Sychla, Natalka Prętkowska, Błażej Mielnik