Drzwi Otwarte AWF

20.03.2021 r. – Wirtualny Dzień Drzwi Otwartych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, w godzinach od 10.00 do 15.00 na platformie zoom oraz wirtualne stoisko XXXV Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2021. Na kandydatów będą czekać pracownicy oraz studenci naszej uczelni, którzy chętnie odpowiedzą na
wszelkie pytania. 

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/861919297874285/

Link do spotkania na platformie zoom:

https://awf-wroc-pl.zoom.us/s/93743490998?pwd=bDIxMXhzVGJ6cTdTNFltRm82cGFwUT09&fbclid=IwAR2uj8HCUA7CrReqUDphQw64TU85tnwMt7HE1Ed1RKQVXFCy5cMCYWoo4m0#success