Po co nam teatr? TKJP

Blisko 70 uczniów i uczennic z kl. 2ag, 3a i 3d wysłuchało wykładu wybitnego wrocławskiego teatrologa, profesora Piotra Rudzkiego, który z pasją przybliżył młodzieży historię teatru, ze szczególnym uwzględnieniem azjatyckiego.

Wykład odbył się w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego. Młodzieżą opiekowały się p. Grażyna Grzegorek i p. Agnieszka Biarda.

Koordynatorką TKJP jest polonistka, Monika Komisarczyk

Poniżej zamieszczam relacje młodzieży:

Wykład z profesorem Piotrem Rudzkim  był bardzo ciekawy. Pan Profesor wygłosił nam wykład pt. ‘’Po co nam teatr’’. Było to bardzo ciekawe przeżycie i mogliśmy zobaczyć jak wyglądają takie wykłady.  Podczas wykładu dowiedziałam się o Teorii Czystej Formy w teatrze. Zgodnie z nią dzieło teatralne powinno spełniać dwie funkcje- estetyczną i metafizyczną. Pan Profesor opowiedział nam również o dwóch hipotezach dotyczących źródeł teatru. Dowiedzieliśmy się o teatrze w Starożytnej Grecji, tetrze średniowiecznym oraz teatrze elżbietańskim. Przedstawiono nam trzy ważne przełomy w sztuce XX wieku.

Julia Katura

Gdy chodzimy do teatru to nie musimy wcale rozumieć przedstawienia.

-Rozrywka nie ściąga ludzi do teatru, a na przykład przynależność do danej grupy społecznej.

-Teatr nie powinien być tylko dla nas tylko rozrywką, ponieważ wtedy traci dla nas swoją unikatowość i wyjątkowość.

-Teatr jest rzeczą za pomocą której aktorzy mogą przekazywać jakąś świadomą informacje dla odbiorcy.

-Teatr nie jest propagandą tylko wolnym wyznaniem słowa.

PW

Na dzisiejszym wykładzie na temat teatru nauczyłem się m.in

 • W czasie kiedy miał on status kultury masowej można było go podzielić na trzy etapy. Grecki, Średniowieczny i Elżbietański.
 • Nauczyłem się definicji np. Zwrotu Performatywnego
 • Dowiedziałem się skąd pochodzi teatr oraz źródła wskazujące na jego pochodzenie.
 • Pokazano mi jak zmienił się teatr w czasie XX wieku.
 • Opowiedziano mi o tym jak teatr wygląda poza Europą.

Tymek

 1. Wykład poszerzył moją terminologię na temat teatru
 2. Dowiedziałam się nowych informacji na temat znaczenia, a także usytuowania teatru w czasach starożytnej Grecji
 3. Dowiedziałam się o sile wpływu jaki sztuka teatralna wywiera na człowieka
 4. Zdumiało mnie znaczenie gestów, mimiki oraz makijażu w Indyjskim teatrze
 5. Powaga, a także szacunek z jakim podchodzą do sztuki teatralnej Tybetańczycy

Ewa

Informacje z wykładu ,,Po co nam teatr’’ z profesorem Piotrem Rudzkim:

– dzieła sztuki mogą wpłynąć na odbiorcę, na krótszy lub dłuższy okres

– teatr tworzy czasową wspólnotę sceny i widowni

– czasami sztuka bywa niezrozumiała dla odbiorcy

– dzieło teatralne wynika ze wspólnych korzeni

– dzieło powinno spełniać funkcję estetyczną

Wika Specht

Z wykładu zapamiętałam:

–  jakie są najważniejsze wyznaczniki sztuki teatru

– teatr wywiera performatywny wpływ na odbiorcę

– przedstawia rzeczywistość w fazie liminalnej

– niekiedy jest również wydarzeniem politycznym

Zaskakujący był dla mnie sposób przedstawienia historii teatru przez p. Rudzkiego.

KZ

 Podczas dzisiejszych wykładów dowiedziałam się wielu interesujących informacji na temat teatru takie jak np.

-czym jest Teoria Czystej Formy

-Jak wyglądał teatr i jaką spełniał rolę w Starożytnej Grecji, w średniowieczu oraz teatr elżbietański

-Jakie są wyznaczniki teatru

-Mimo, iż możemy nie zrozumieć dokładnego przesłania sztuki, zawsze coś z niej wyniesiemy, wzbudzi w nas jakieś emocję

-Bardzo ważną funkcją w teatrze jest funkcja estetyczna

RM

Na dzisiejszym wykładzie z dr.hab. Piotrem Rudzkim dowiedziałem się wielu nowych informacji o teatrze przedstawię tutaj kilka z nich:

-Trzy fazy obrzędów przejścia

1.faza separacji

2.faza marginalna

3.faza agregacji

-Trzy etapy rozwoju teatru europejskiego

– Teatr w Starożytnej Grecji obok agory i sali sądowej był najważniejszą instytucją polis

-Teatr w średniowieczu na początku zakazany przez kościół a później narzędzie chrystianizacji

-Teatr elżbietański publiczny dla każdego kto zapłaci za wejście, ze stałym zespołem

-Najważniejsze wyznaczniki sztuki teatru

 1. sztuka wielotworzywowa
 2. sztuka wydarzeniowa
 3. równoczesność
 4. współtworzenie

Po wysłuchaniu wykładu myślę że mój pogląd na temat teatru zmienił się. Zainteresowałem się bardziej tym miejscem oraz jego historią

Szymon

Na wykładzie pana Piotra Rudzkiego dowiedziałam się bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy np:

-Dwie hipotezy dotyczących źródeł teatru 1. Antyprologiczna- z rytuału 2.historyczno-teatralna – naruszającej przebieg codzienności z sytuacji wyjątkowych

-O trzech najważniejszych przełomach w sztuce XX wieku

-Trzech obrzędach przejścia  1. Faza wyłączenia 2. Faza Liminalna 3. faza postliminalna -wyłączenia agragacji

– Onajważniejszych wyznacznikach sztuki teatru : wielotwarzowej, wydarzeniowej, rownoczesnosci, współ tworzenie

-Teoria czystej formy w teatrze; najbardziej radykalna na gruncie polskiego teatru, z godnie z nią powinnien spełniać dwie funkcje estetyczna i metafizyczną

Klaudia

Patryk Matecki

   Podczas dzisiejszego wykładu z dr hab. Piotrem Rudzickim dowiedziałem się wiele nowych oraz ciekawych informacji na temat teatru. Na początku profesor omawiał nam najważniejsze wyznaczniki sztuki teatru jakimi są :

-sztuka wielotworzywowa

– sztuka wydarzeniowa

– równoczesność

-współtworzenie

Następnie rozmawialiśmy o założeniach teatru. Profesor przedstawił teatr jako:

– dzieło o walorze estetycznym -”machina poetycka”

-”wehikuł performatywny”’

– teatr traktowany nie jako dostarczyciel rozrywki ale jako forma przekroczenia obowiązującego porządku kulturowo-społecznego

Potem wraz z profesorem przenieśliśmy się do czasów starożytnej Grecji i opowiadał nam jak w tamtych czasach wyglądał teatr. Rozmawialiśmy także o hipotezie dotyczącej źródeł teatru. Pierwsza z nich to antropologiczna czyli z rytuału, druga natomiast to historyczno-teatralna- z sytuacji wyjątkowej, naruszającej przebieg codzienności. Teatr miał także status “sztuki masowej” i posiadał trzy etapy swojego rozwoju

-teatr w Starożytnej Grecji

-teatr w średniowieczu

-teatr elżbietański

   Sądzę, że po wysłuchaniu całego wykładu dużo z niego wyniosłem i trochę zmenił mi się pogląd na temat teatru, ponieważ nie interesowałem się za bardo tym tematem, natomiast po tym wykładzie częściej będę odwiedzał sale teatralne .

Alicja Taranda 2ag

 1. Teoria Czystej Formy – jest to koncepcja, w której dzieło teatralne ma spełniać dwie funkcje: estetyczną (poczucie piękna) i metafizyczną (łączenie sztuki z religią).
 2. W Starożytnej Grecji, teatr był najważniejszą instytucją zaraz obok agory i sądu.
 3. Teatr w Średniowieczu był na początku zakazany – później dzięki niemu efektywnie dokonywano chrystianizacji.
 4. W Tybetańskim teatrze Ihamo jest odgrywanych jedynie 10 historii, które wszyscy oglądający już znają. Przychodzą tam by uczestniczyć w życiu wspólnoty, rozmawiają podczas spektaklów i zabierają na nie nawet małe dzieci mimo tego, że nic nie rozumieją.
 5. Sztuka teatralna jest świadomym przekazem artysty, który ma za zadanie wywołać reakcję u oglądającego.

Ala T.

Przedstawienia teatralne nie dostarczają nam tylko rozrywki ale także rozwijaj nas  kulturowo  ( mogą  wpływać na nasza zmaianę ). Bardzo zainteresował mnie temat kathakali, różnego rodzaju min które były wykorzystywane w teatrze ( min. spokój )  oraz  makijaż (wykonany  w kolorach ). Temat  o przedstawieniach z ihamo – Tybet bardzo zapadł mi w pamięć.Zaintrygowało mnie to , że tybetańczycy udają się do teatru na przedstawienia           ( które jest dobrze znają ) , aby wzmocnić swoje poczucie patriotyzmu ,  aby czuć się tybetańczykiem.

Anastazja Nowak

Podczas dzisiejszego wykładu z doktorem habilitowanym Piotrem Rudzkim dowiedziałem się wielu ciekawym rzeczy o teatrze:

 • Dowiedziałem się o trzech etapach rozwoju europejskiego teatru w momencie kiedy miał on status „sztuki masowej” (teatr w starożytnej Grecji, teatr w średniowieczu, teatr Elżbietańskim)
 • Teatr w starożytnej Grecji przy agorze i sali sądowej był najważniejsza instytucją
 • W średniowieczu zaś na początku został zakazany przez Kościół, lecz później stał się narzędziem chrystianizacji
 • Natomiast teatr Elżbietański był publiczny, każdy kto zapłacił mógł wejść
 • Dowiedziałem się również, że w połowie XX wieku zaczęto odchodzić od przedstawiania dramatów w teatrze

Jakub S

– teatr to performance, może być wystawiany wszędzie – na mieście, w pomieszczeniu czy na scenie; zaskoczyło mnie to, ponieważ myślałam, że sztukę można wystawiać tylko w teatrze, na scenie

– sztuka teatralna nie jest potrzebna tylko do rozrywki; pomaga nam rozwijać swój intelekt i ukazuje inne spojrzenia na świat

– dzieło dla odbiorcy ma świadomy przekaz, który należy odczytać i zinterpretować na swój własny sposób

– teatr łączy się z polityką, przedstawia ja na swój sposób, ukazuje pewnie wartości i poglądy, ale nie działa w sposób komercyjny

– nie powinno się strajkować przeciw jakiemuś występowi, jeśli się na nim nie było

Maja J

Z dzisiejszego wykładu dowiedziałam się, że:
-aktorzy w antycznej gracji nie mieli dwóch lub trzech masek emocji, ale aż osiem,
-przedstawienia często pokazywały politykę,
-w każdym kraju teatr działał i działa inaczej.

Jadzia W

Wykład z Panem Piotrem Rudzkim był bardzo pouczający i pełen nowych informacji. Dzięki temu spotkaniu dowiedziałam się, że:

 • W różnych zakątkach świata przedstawienia teatralne przybierają odmienne formy.
 • Najważniejsze jest emocjonalne, metafizyczne przesłanie dzieła teatralnego.
 • Teatr jest elastyczny i pozwala na subiektywną ocenę, interpretację przedstawienia.
 • Na wystąpienie teatralne składa się nie tylko to co zobaczyć możemy na scenie, dużą rolę odgrywa publiczność i jej reakcje mogą nadać całkiem nowego sensu.

Kasia Ł

Podczas wykładu z Panem Piotrem Rudzkim dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Przede wszystkich najbardziej zainteresował mnie teraz pozaeuropejski kathakali, o którym opowiadał profesor, gdzie aktorzy przybierają miny nie tak oczywiste jak nam się wydaje, na przykład aktor rozpromieniony nie jest wcale rozpromieniony tylko jego wyraz twarzy wydaje się poważny.

Jak się okazało teatr to nie tylko aktorzy ale i również widownia.

Dowiedziałam się również ze sztuka powinna spełniać dwie funkcje metafizyczną  i estetyczną.

Zapamiętałam tez, ze kiedy wystawiono sztukę „Dziady” we Wrocławiu 20.02.2016r trwała ona aż 14 godzin.

W teatrze zaczęto używać form upiększenia aktora, np makijaż aby sztuka była ciekawsza dla widza mniej wyedukowanego.

Karolina K

Po wykładzie z profesorem Piotrem Rudzkim na temat „Po co nam teatr?”, udało mi się zapamiętać:

– najważniejsze wyznaczniki sztuki teatru to m.in. sztuka wieloznakowa, sztuka wydarzeniowa i procesualna

– występują trzy fazy obrzędów przejścia : faza wyłączenia, faza liminalna, faza włączenia

– są dwie hipotezy dotyczące źródeł teatru: rytuał / sytuacja wyjątkowa

-najważniejsze teatry : teatr w Starożytnej Grecji, teatr w średniowieczu, teatr elżbietański

– Zgodnie z Teorią Czystej Formy dzieło powinno spełniać dwie podstawowe funkcje- estetyczną i metafizyczną.

Ania D

Z wykładu profesora Rudzkiego dowiedziałam się kilku ważnych informacji dotyczących teatru.

Sa to między innymi:

– Istnienie teorii czystej formy, czyli zerwanie z naśladowaniem rzeczywistości w sztuce.

– W teatrze zastosowano różne rodzaje dopełnień kreacji aktora (m.in kolory makijażu), aby wachlarz emocji był lepiej przedstawiony dla mniej wyedukowanego widza.

– W teatrze indyjskim przedstawienie teatralne obiera formę rytuału.

– Kościół w średniowieczu wypychał teatr z pożądanych instytucji, i skłaniał się ku jego demonizacji.

– Teatr w starożytnej Grecji demokratycznej był trzecim najważniejszym obiektem/ instytucja danego polis.

Veronika M