Krzysztof Buczak stypendystą!

Uczeń kl. 1b, Krzysztof Buczak, otrzymał stypendium „zDolny Śląsk”. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Serdecznie gratulujemy!