Mądrość rodzi się w dialogu

Dla zobaczenia siebie i swoich spraw w lustrze literatury, odkrycia wspólnych doświadczeń z innymi, uczniowie klasy IIIa humanistyczno- medialnej wzięli udział w cyklu spotkań literacko- filozoficznych online p.n. „Kalejdoskop myśli różnych”.

Część uczniów wybrała wykład „Czy wiadomo, co jest dobre?- refleksje na marginesie „Kołatki” Zbigniewa Herberta”. Inni wybrali wykład, którego integralną częścią była rozmowa uczestników z prowadzącą spotkanie pt. „Język- narzędzie (nie)porozumienia. (Może „Wieża Babel” W. Szymborskiej)”. Uczestnicy zastanawiali się, czy rzeczywiście milczenie jest złotem, a mowa srebrem i czy warto, zanim się coś powie, przesiać swoje słowa przez trzy sita Sokratesa. A jak rozumieć słowa Witgensteina mówiące o tym, że granice naszego języka są granicami naszego świata?

Na lekcji edukacji medialnej uczniowie i uczennice wymienili się informacjami z obu spotkań, dla poszerzenia swoich humanistycznych horyzontów- przyda się do matury z języka polskiego, w szczególności na poziomie rozszerzonym.

Spotkania zorganizowało Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.