Uwaga klimat!

W ramach projektu „Uwaga Klimat” (Amnesty Inernational) uczennice klasy 1a: Wiktoria Grabowska, Jagoda Janda i Natalia Skoczylas, przeprowadziły na godzinie wychowawczej kolejny cykl warsztatów dotyczący migracji ludności na skutek zmian klimatycznych.

Uczennice wyjaśniły,  jak zmiany klimatu bezpośrednio wpływają na życie ludzi oraz  na migracje, a także  podały przykłady migracji bezpośrednio i pośrednio spowodowanych zmianami klimatycznymi.

Dziewczęta zwróciły szczególną uwagę na trudną sytuację „uchodźców klimatycznych”. 

Do tej pory w prawodawstwie międzynarodowym nie ma pojęcia uchodźcy klimatycznego, a tym samym nie ma podstawy prawnej do stworzenia systemu wsparcia i ochrony osób, które są zmuszone opuścić swój dom ze względu na zmiany środowiskowe.

Prawa ludzi, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego krajuw wyniku zmian/ograniczeń środowiska przyrodniczego oraz katastrof przyrodniczych, nie są zatem wystarczająco chronione.

koordynatorka projektu – Małgorzata Opałka