Graffiti w Kenii

Spotkanie z reżyserką dokumentu „Oni nie znają naszej sztuki. Graffiti w Kenii”, Pauliną Zając, było kolejnym punktem realizacji zadań klasy 2ag wpisanych w projekt PAH Szkoła Humanitarna.

Podczas spotkania młodzież rozmawiała z autorką dokumentu na temat sytuacji artystów i artystek w Kenii i Ugandzie, pomyśle na film, inspiracjach literackich. Uczniowie i uczennice dowiedzieli się, na czym polega praca reżyserki, czym jest etyka zawodowa, dlaczego – kręcąc dokument – należy „stopić się z grupą”. Paulina Zając podzieliła się z młodzieżą przemyśleniami dotyczącymi ścieżki zawodowej, wyboru studiów, zaangażowania w projekty o charakterze obywatelskim.

Rozmowę moderowały Beata Kwiatkowska, koordynatorka działu projektów PAH oraz Monika Komisarczyk, koordynatorka projektu SH w liceum.

Webinarium z reżyserką dokumentu poprzedziły piątkowe zajęcia łączące projekcję z dyskusją wokół poruszanych w filmie wątków.