Webinarium o działaniach młodzieży

Nasza aktywistka, Klaudia Grodzicka, reprezentowała Szkolną Grupę Praw Człowieka nr 108 podczas webinarium Amnesty International poświęconego działaniom młodzieży na obszarze praw człowieka.

W ramach spotkania Klaudia podzieliła się bogatym doświadczeniem warsztatowym (6 lat działań nie tylko w naszej szkole!), pomysłami na realizację zadań związanych z 30-leciem działalności Amnesty International w Polsce, dobrą praktyką relacyjną na linii nauczyciel/ka – uczeń/uczennica, finałem której są zajęcia rówieśnicze, gry terenowe, warsztaty trenerskie czy realizowane w naszej szkole od lat projekty z zakresu edukacji globalnej. Podczas webinarium zaprezentowano także film o 11 – letniej działalności naszej grupy. Gratulujemy Klaudii udanego wystąpienia i życzmy rozwijania aktywistycznej pasji. Koordynatorki SGPC nr 108: Monika Komisarczyk i Joanna Plichta.