Antoni Malcewicz – nauczyciel fizyki

31 marca 2020 roku w wieku 92 lat zmarł Antoni Malcewicz. Był nauczycielem fizyki i wychowawcą wielu roczników młodzieży w trzebnickim Liceum Ogólnokształcącym. Pracował w tej szkole nieprzerwanie przez 37 lat (od 1955 do 1992 roku).
Był wielkim miłośnikiem fizyki. W nauczaniu tego przedmiotu szczególną wagę przywiązywał do metod empirycznych. Uważał, że obserwacja przeprowadzanych doświadczeń ułatwi młodzieży zdobywanie i pogłębianie wiedzy. Dlatego też czynnie uczestniczył w ciągłej modernizacji pracowni fizycznej. Jego pasją była ponadto fotografia, a umiejętności z tego zakresu przekazywał młodzieży w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Starał się także zainteresować swych uczniów turystyką poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych.
Po przejściu na emeryturę działał aktywnie w środowisku pracowników oświaty. Przez 12 lat kierował działalnością Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzebnicy. Był organizatorem i uczestnikiem wielu działań służących integracji środowiska nauczycielskiego (wyjazdy turystyczne, imprezy kulturalne, spotkania towarzyskie). Wykazywał dużą troskę o sprawy bytowe emerytów. Za swoją działalność związkową został odznaczony Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i Odznaką z tytułu 50 lat przynależności do ZNP.
Antoni Malcewicz, zwany przez przyjaciół Tośkiem, pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako dobry kolega, życzliwy i pogodny, zaangażowany w działalność związkową na rzecz innych.
Pogrzeb śp. Antoniego Malcewicza odbył się 3 kwietnia br. na cmentarzu w Chojnowie.
Zenon Lechowski, Wojtek Kowalski