Poznaj swój potencjał

Wykorzystaj własny potencjał w realizowanym i planowanym rozwoju

(Źródło: „Wybrane aspekty metody CH-Q”)

1. Poznaj swoje osobiste cechy

3. Jak prezentować swoje kompetencje?

4. Jak planować i zarządzać swoją karierą?

Na te pytania możesz znaleźć odpowiedź wykonując ćw.

ćwiczenie 1 ;ZDJĘCIA

Cel: Spójrz w przeszłość i zastanów się nad ważnymi momentami w życiu.

Opowiedz o nich wybranej osobieJ 

Wybierz 2 zdjęcia, które pokazują ważne momenty w Twoim życiu,  ważne osoby, wydarzenia, doświadczenia i odpowiedz na pytania:

1. Opisz sytuację na zdjęciu. Co widzisz? Jakich ludzi? Co się dzieje? Gdzie?. Ile masz lat?

2. Co było dobre w tym czasie, w tej sytuacji, kiedy było zrobione zdjęcie? Co wtedy czułeś?

3. Kto był ważny dla Ciebie w tym czasie? Mama, Tato, nauczyciel, dziewczyna/chłopak, inni członkowie rodziny, koleżanki, koledzy? Z kim wtedy dużo przebywałeś, spędzałeś czas, wykonywałeś zadania? Dlaczego?

4. Co robiłeś w tym czasie? Chodziłeś do szkoły?

5. Co robiłeś w wolnym czasie (hobby, sport, rodzina, przyjaciele)

6. Czy możesz powiedzieć czego nauczyłeś się odludzi, którzy byli dla Ciebie wtedy ważni? Czy czegoś nauczyłeś się z tego doświadczenia? Jeżeli tak, czego?

Notatki – zdjęcie 1.

 

Notatki – zdjęcie 2

 

Ćwiczenie 2 : Dumny z ….

Cel: odkrycie osobistych cech.

Wybierz 2 osiągnięcia (małe, duże, związane z życiem szklonym, osobistym), z których jesteś dumny i odpowiedz pisemnie na pytania:

1. Opisz wydarzenie.

2. Co dokładnie zrobiłeś? Jak to zrobiłeś?

3. jakie kroki podjąłeś. Jakie działania? Opisz każdy krok.

4. Jaka była Twoja rola w tym wydarzeniu? Jakie były Twoje zadania? Twoje inicjatywy? Kto jeszcze został w to włączony?

5. Jaki był rezultat tego, co zrobiłeś?

6. W jaki sposób możesz udowodnić, pokazać rezultaty?

Wydarzenie 1

 

Wydarzenie 2