Tydzień Edukacji Globalnej 2019

rozpoczął się w naszej szkole wykładem językoznawczyni, autorki „Słownika feminatywów”, badaczki współczesnej polszczyzny, dr hab. Agnieszki Małochy – Krupy z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Młodzież klas 1dg oraz 2a uczestniczyła w wykładzie połączonym z konwersatorium na temat komunikacji inkluzywnej. Z kolei uczniowie i uczennice z klas 1d i 1e wzięli udział w warsztatach o zmianach klimatycznych i sposobach zapobiegania im w najbliższym otoczeniu oraz poprzez zmianę nawyków i zachowań. Dwugodzinny blok lekcyjny przygotowała Agnieszka Wrzesińska, studentka historii na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka klasy europejskiej naszego liceum.

Koleżanki i kolegów z 1cg i 1ag o śladzie węglowym uczyli Daria Nooitgedagt, Wiktoria Mikołajczyk, Patryk Matecki i Kuba Sawczyszyn.

Kampanię informacyjną, plakaty i banery, przygotowała klasa 1ag.

Koordynatorkami działań są Anna Banaś i Monika Komisarczyk.

Oto relacja Weronii Jobczyk i Gabrieli Fabjanowskiej z 2a:

Dnia 15 listopada klasy 1dg i 2a uczestniczyły w wykładzie na temat komunikacji inkluzywnej prowadzonym przed Panią Agnieszkę Małochę-Krupę. Zajęcia uświadomiły uczniom i uczennicom jak ważna jest komunikacja w sposób niewykluczający, wolna od uprzedzeń i bez stereotypów oraz jakie znaczenie ma docenienie cech ludzi bez względu na ich płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Nauczyliśmy się również, jak mówić o osobach różnej płci bez używania rzeczowników rodzaju męskiego, aby były one bardziej wrażliwe na płeć lub neutralne płciowo. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem i na pewno zapamiętają tę lekcję przez długi czas.