KLUB SZKOLNY do wynajęcia

Do wynajęcia LOKAL GASTRONOMICZNY (KLUB SZKOLNY)

1. Lokal przeznaczony jest do prowadzenia małej gastronomii i zlokalizowany jest w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Trzebnicy.

2. Lokal posiada zaplecze do przygotowywania przekąsek, bufet do sprzedaży i salę konsumpcyjną.

Wymagania:
Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy:
LO w Trzebnicy
ul. Wojska Polskiego 17
telefon: 71 – 312 – 09 – 76
e-mail: pzs1@poczta.onet.pl

Na Państwa oferty czekamy do 25.10.2019r.