Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy składa serdeczne podziękowania za przekazane na nasze konto wpłaty z tytułu 1% odpisu podatkowego za rok 2018. Uzyskana kwota w całości zostanie wykorzystana na finansowanie stypendiów uczniowskich.

Za Zarząd SAPLO
Prezes Małgorzata Kolińska