Egzaminy poprawkowe

Informujemy, że egzaminy poprawkowe odbędą się w następujących terminach:

26.08.2019r. o godz. 9.00

egzamin pisemny i ustny z matematyki

27.08.2019r. o godz. 9.00

egzamin pisemny i ustny z biologii

28.08.2019r. o godz. 9.00

egzamin pisemny i ustny z fizyki

29.08. 2019r. o godz. 9.00

egzamin pisemny i ustny z historii