Prawda i sprawiedliwość

Wchodząc do seminarium w Bagnie, ksiądz Marek zwrócił naszą uwagę na napis nad naszymi głowami. Potem spotkaliśmy kleryków, piękne wnętrza, siostrę Anielę, autorkę „Anielskiej kuchni ” i naturalne piękno w ogrodach.