IX BAL KARNAWAŁOWY

W gościnnej Campanie, 16 lutego 2019 roku, odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego i Dyrekcję Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Dopisali zaproszeni przez organizatorów goście. W imieniu Zarządu SAPLO i Dyrekcji szkoły bal otworzyły prezes Małgorzata Kolińska i dyrektor Kamila Możdżeń – Berbeć. Witając uczestników balu podkreśliły znaczenie współpracy stowarzyszenia ze szkołą, polegające m. in.: na nagradzaniu stypendiami uzdolnionych uczniów i w miarę posiadanych środków, dofinansowywaniu zajęć dodatkowych, doposażaniu szkoły w nowoczesny sprzęt, reagowaniu na potrzeby zarówno uczniów jak i szkoły. Małgorzata Kolińska poinformowała, iż w bieżącym roku Stowarzyszenie obchodzi 15 – lecie swojego istnienia, a możliwość realizacji zadań statutowych zawdzięcza w dużej mierze darczyńcom, członkom SAPLO i uczestnikom kolejnych zabaw karnawałowych. Życząc wszystkim wspaniałej zabawy, organizatorki zachęciły do udziału i szczodrości w licytacjach przedmiotów przygotowanych przez absolwentów i indywidualnych sponsorów. Zabawę rozpoczęto tradycyjnie polonezem poprowadzonym przez Małgorzatę i Jarosława Jeżewskich oraz Danutę i Henryka Szuberów. Licytację brawurowo poprowadzili skarbnik SAPLO Katarzyna Białek – Blicharska i Marek Koliński. Po jej zakończeniu wraz z podziękowaniami za szczodrość wyczytali długą listę darczyńców. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego i finansowego zabawy.                                             W imieniu Zarządu Danuta Szuber – sekretarz