Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

                               

                                 w Trzebnicy  działa od 2004 r.

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy

Cele Stowarzyszenia, to między innymi:

  1. Promowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy i Ziemi Trzebnickiej.

Działania:

– Promowanie w lokalnej prasie, na tablicach ogłoszeniowych oraz stronie www. działań   

  organizowanych na rzecz szkoły;

– Zapoznawanie uczniów z osiągnięciami i losami absolwentów w czasie spotkań

  w klasach;

– Wydawanie aktualizowanej (3x) publikacji dotyczącej Liceum Ogólnokształcącego

   w Trzebnicy;

– Współorganizowanie zjazdów absolwentów- jubileuszowych (3x) oraz rocznikowych.

– Organizowanie otwartych, charytatywnych balów karnawałowych;

– Współorganizowanie otwartych spotkań przedświątecznych połączonych z kiermaszami

   i  koncertami;

– Udział w uroczystościach miejskich.

  • Wspomaganie i rozszerzanie działalności wychowawczej i dydaktycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

Działania:

     – Organizowanie nieodpłatnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych, informatyki, 

       języków: polskiego i obcego oraz plastyki w ramach 2 projektów partnerskich 

       finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: ,,Łączymy pokolenia ” i ,,Otwarci

       na edukację”;

     Organizowanie zajęć dodatkowych współfinansowanych przez rodziców;

     – Finansowanie w każdym roku szkolnym 5-ciu stypendiów: Primus Inter Pares (LO i G), 

       Naukowe (LO i G), Talent (LO);

     – Finansowanie np. : projektów „Aktywna przerwa”, Dzień sportu szkolnego”;  szkoleń 

       uczniów (obóz matematyczny), zawodów sportowych;

     – Finansowanie pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej;

     – Pozyskanie funduszy na zakupienie sprzętu muzycznego dla szkolnego zespołu;

     – Prowadzenie zajęć artystycznych dla Szkolnego Klubu Wolontariusza;

  • Wspomaganie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy w działaniach zmierzających do poprawiania warunków lokalowych.

Działania:

Pozyskanie funduszy od sponsorów na: remont auli szkolnej i  zakupienie sceny do wyremontowanej Sali sportowej (widowiskowo-sportowej), odnowienie i uzupełnienie ławek na boisku szkolnym i przed głównym wejściem do szkoly;

  • Wspomaganie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy w pozyskiwaniu pomocy dydaktycznych.

Działania:

      – zakupienie 2 zestawów multimedialnych (tablice interaktywne i projektory) – jeden ze 

        środków własnych i drugi w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu

        Społecznego: ,,Łączymy pokolenia”;

      – zakupienie zestawów audio dla sal językowych oraz aparatu fotograficznego  w ramach

        projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: ,,Łączymy pokolenia”;

      – zakupienie kompletu klocków do konstrukcji robotów do gabinetu informatycznego;

  • Ułatwianie nawiązywania i pomoc w utrzymaniu więzi koleżeńskich.

Działania:

       – Zorganizowanie nieodpłatnych zajęć dla dorosłych, w tym dla absolwentów: 

       komputerowych, z języków angielskiego i niemieckiego oraz muzyczno-ruchowych w 

       ramach 2 projektów partnerskich finansowanych z Europejskiego Funduszu

       Społecznego: ,,Łączymy pokolenia ” i ,,Otwarci na edukację”;

      – Systematyczne, poniedziałkowe spotkania przy kawie i herbacie;

      – Organizowanie: wieczorów świętojańskich, wieczorów z poezją;

      – Spotkania rocznikowe i klasowe absolwentów;

  • Badanie losów i kultywowanie pamięci o absolwentach i nauczycielach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.

Działania:

– Systematyczne zbieranie informacji o losach absolwentów – tworzenie bazy absolwentów;

– Publikowanie informacji o szkole, absolwentach i nauczycielach w monografii

  „ Z dziejów naszego liceum”;

Aktualny skład Zarządu SAPLO:

Prezes Małgorzata Kolińska

Wiceprezes Anna Grzegorczyk

Sekretarz Danuta Szuber

Skarbnik Katarzyna Białek- Blicharska

Członek Andrzej Góral