Finał projektu unijnego

W rozwijaniu umiejętności młodzieży  istotne są jej chęci oraz pomoc ze strony nauczycieli. Ważną rolę odgrywa również otoczenie, w którym uczniowie i uczennice  nabywają wiedzę i umiejętność.

W czwartek 18 października 2018r. w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy uroczyście otwarto dziewięć wyremontowanych gabinetów, w których znajdują się nowe pomoce dydaktyczne, komputery,  meble, tablice interaktywne, a w salach przyrodniczych znajdują się także nowoczesne  stanowiska do prowadzenia eksperymentów. Wcześniej wykonano remont dachu i muru oporowego. Fundusze na ten cel w wysokości ponad 2,5 miliona zł pozyskano również ze środków unijnych.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:00 słodkim poczęstunkiem, podczas którego uczennice naszej szkoły, Liliana Saternus i Amelia Lubicz-Miszewska, umiliły gościom czas oprawą muzyczną. Następnie dyrektorka szkoły, pani Kamila Możdżeń- Berbeć, przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości. Wśród nich byli przedstawiciele  starostwa, gminy, szkół powiatowych, wykonawcy remontów, nauczycielki  PZS nr 1 w Trzebnicy, przedstawicielki Rady Rodziców, pracownicy szkoły oraz inni zaproszeni goście. Oczywiście nie mogło zabraknąć podziękowań dla osób, które pomogły w uzyskaniu funduszy na ten projekt, wykonywały go lub w inny sposób przyczyniły się do jego zrealizowania. Część odbywającą się w auli prowadzili uczniowie  klasy 3b, którzy w formie prezentacji  pokazali zmiany, jakie zaszły w wyremontowanych gabinetach.

Druga część odbyła się w odnowionych pomieszczeniach, w których młodzież  przedstawiała różne doświadczenia z użyciem nowego sprzętu. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał – zrobione własnoręcznie przez uczniów klas przyrodniczo-medycznych –  mydełko zapachowe.
Odnowione sale lekcyjne sprzyjają efektywniejszemu uczeniu się w przyjemnych warunkach, są estetyczne i funkcjonalnie zaprojektowane.

Julia Kowalska kl. 2a